Kansainvälisten markkinoiden ennakointi

Tuotamme tietoa rakennus- ja kiinteistöalan markkinoiden nykytilanteesta ja kehitysnäkymistä kotimaan lisäksi myös ulkomailta. Teemme myös kotimaan markkinoiden tapaan asiakasräätälöityjä luottamuksellisia markkinaselvityksiä kansainvälisistä markkinoista.

Rakentamiseen liittyvän liiketoiminnan harjoittaminen kansainvälisillä markkinoilla edellyttää tarkkaa ja systemaattista tietoa rakentamisesta sekä tuotteen tai palvelun markkinoista. Kansainvälisten rakennusmarkkinoiden tutkimisessa hyödynnämme kotimaassa kehitettyjä menetelmiä, mutta otamme huomioon kohdemaan rakentamisen ominaispiirteet. Toimintamme kansainvälisiä pääkohdealueita ovat Venäjä, Baltia, Pohjoismaat ja muu Eurooppa.

Forecon on Suomen edustaja eurooppalaisessa Euroconstruct-verkostossa, joka julkaisee vakiomuotoisen ennusteraportin ja analyysin Euroopan rakennusmarkkinoista kaksi kertaa vuodessa.