Rakentaminen alueellisesti

Foreconin yksi vahvuusalue on ennakoida rakentamisen markkinoita myös alueellisesti. Rakentamisen tilastotiedot ovat saatavissa kunnittain, joista voidaan määritellä yrityksen haluama aluejako. Pääsääntöisesti tarkastellaan maakuntia ja seutukuntia.Tärkeänä tietopohjana alueellisissa ennakoinneissa on tieto alueen suurista yksittäisistä rakennushankkeista. Myös korjaus- ja infrarakentamista kyetään analysoimaan alueellisella tasolla.

Myös kansainvälisessä rakentamisessa tarkastellaan rakentamista maan sisällä alueellisesti. Aluejaottelu määritellään tapauskohtaisesti ja se riippuu asiakkaan tarpeista ja kyseisen maan alueellisen rakentamisen määrästä. Tyypillisesti Baltian maita käsitellään maittain, kun taas Venäjää alueellisesti subjektitasolla. Muista pohjoismaista rakentamisen tilastotietoja saa myös kunnittain ja alueittain, ja esim. Ruotsia on käsitelty lääneittäin.

Alueellisella ennakoinnilla voidaan tarkoittaa myös yhtä maata suurempia alueita. Jotkut yritykset tarkastelevat markkinoita suurina kokonaisuuksina, jolloin yksi markkina-alue on pohjoismaat tai vaikka Pohjois-Eurooppa. Tällöin samanlaisilla metodeilla lasketut rakentamisen määrät ja ennusteen voidaan summata kokonaisuuksiksi.