Rakentamisen markkinoiden seuranta- ja ennakointi

Toimialojen ja kotitalouksien tarpeet ratkaisevat rakentamistarpeet ja rakentamisen taloudelliset edellytykset. Forecon ennakoi rakentamisen markkinoita eri tasoilla, pääsektoreittain kuten talonrakentaminen, infrarakentaminen, uudis- ja korjausrakentaminen tai asuinrakentaminen ja toimitilarakentaminen.

Ennakoinnin lähtökohtana on aina rakentamisen kehitys talotyypeittäin tai infrarakentamisessa lopputuotteittain.