Rakentamisen toiminta­ympäristön ja suhdanteiden seuranta ja ennakointi Suomessa ja kansain­välisesti

Olemme suomalainen rakennus­markkinoiden asiantuntijayritys. Autamme mm. rakennus­tuotteiden valmistajia, rakennusliikkeitä, tuotteiden jälleenmyyjiä, järjestöjä, sijoittajia, sidosryhmiä ja julkisen sektorin toimijoita suunnittelemaan toimintaansa rakentamisen markkina­tilanteen huomioiden.

Seuraamme kotimaisten rakennus­markkinoiden kehitystä ja ennakoimme tulevaa. Seurannan pohjalta tarjoamme mm. rakennus­materiaalien valmistajille tietoa markkinasta, niiden volyymista ja kehityksestä sekä tietoa omasta liiketoiminta­ympäristöstään, auttaen näin yritystä strategia­suunnitteluun päätöksenteossa, tuotantonsa ja myyntitavoitteidensa mitoittamisessa, kansainvälistymisessä tai yritysostoissa. Rakentamisen suhdanteiden seurannan lisäksi teemme monipuolisia tutkimuksia, selvityksiä ja analyyseja rakentamisesta, rakentamisen resurssien käytöstä ja rakentamisen vaikuttavuudesta sekä kotimaisista että kansainvälisistä rakennus­markkinoista.

Miksi Forecon?

Tiedon merkitys päätöksenteossa on kriittinen. Nykyaikana tietotulvan joukosta voi olla haasteellista poimia päätöksenteon kannalta olennaisin tieto ja siksi yrityksemme on. Forecon tuottaa oikeaa tietoa, oikeille ihmisille päätöksenteon ja liiketoiminnan kehittämisen tueksi.

Vahvuutemme rakennus­markkinoiden ennakoinnissa on ennen kaikkea tiedonkeruun ja seurannan ajantasaisuus, pitkäjänteisyys ja laajuus sekä rakentamisen sisällön tuntemus. Teemme ennusteet kattavien tietojen perusteella monipuolisilla laskenta­malleilla. Siksi ennusteemme voidaan kohdentaa vastaamaan täsmällisesti yrityksen tarpeita ja ne ovat luotettavia ja täsmällisiä.

Tunnemme suomalaisten rakennusmarkkinoiden lisäksi myös eurooppalaiset ja kansainväliset markkinat. Asiakkainamme onkin Suomessa toimivien yritysten lisäksi myös kansainvälisiä toimijoita. Olemme kansainvälisen rakentamisen asiantuntija- ja ennakointiverkosto EUROCONSTRUCT:in Suomen edustaja.

Forecon järjesti Euroconstruct-konferenssin Helsingissä 7.–8.6.2018

Forecon järjesti EUROCONSTRUCT-konferenssin Helsingissä Finlandia-talossa 7.–8.6.2018. Kyseessä oli järjestyksessään 85. EUROCONSTRUCT -konferenssi. Konferenssin ohjelmaan kuului monien tasokkaiden puhujien esityksiä rakentamisen markkinoiden suhdanteista ja tulevasta kehityksestä. Lue lisää konferenssin tapahtumista täältä.

Twitter

Viimeisimmät blogitekstit ja tiedotteet