82 Euroconstruct-konferenssi järjestettiin Barcelonassa marraskuussa 2016. Konferenssi painottui suuriin makrotalouden muutoksiin Euroopassa ja USA:ssa.

Rakentamisen kasvu ylittää BKT:n kasvun vuonna 2016 ja sama jatkuu tulevina vuosina. Rakentamisen kasvaa yli kaksi prosenttia vuonna 2017 ja vetää koko Euroconstruct-alueen taloutta ylöspäin. Suomi on tästä näyttänyt hyvää esimerkkiä. Rakentaminen on elpymässä finanssi- ja eurokriisien jälkeen ja keskimääräinen kasvu on lähivuosina melko hyvää.

Vaikka keskimääräinen kehitys näyttää hyvältä ja terveeltä on rakentamisessa paljon vaihtelua maittain. Kolmasosassa maita (6 kpl, NO, BE, CH, SWE, PL, UK) rakentaminen on yli finanssikriisiä edeltäneen tason. Rakentamisen kriisimaissa (4 kpl, ES, PT, IE, IT) sekä kahdessa muussa maassa (DE, FR) ollaan edelleen selvästi alle vuoden 2008 lukemien, vaikka kasvu on alkanut. Muussa Euroopassa (FI, A, DK, NL,SL, CZ, HU) rakentamisen määrä on melko lähellä vuoden 2008 tasoa. Vuosina 2016-17 rakentaminen kasvaa eniten Irlannissa, Alankomaissa, Norjassa ja Ruotsissa. Rakentaminen supistuu vain Tsekissä ja Isossa-Britaniassa.

Barcelonan Euroconstruct konferenssin keskiössä oli Brexit ja sen vaikutukset talouteen ja rakentamiseen. Brexit ei aiheuttanut välitöntä katastrofia Euroopan talouteen, mutta on laskenut keskipitkän aikavälin odotuksia. Odotuksia laskevat myös muut tekijät kuten Kiinan talouskasvun hidastuminen, Saksan talouskasvun hidastuminen, epävarmuus Yhdysvaltojen suunnasta, Euroopan pankkien tilanne sekä lähitulevaisuudessa todennäköisesti nousevat korot. Brexitin vaikutukset rajoittuvat pitkälti UK:n. EUROCONSTRUCTin ennuste Iso-Britanian BKT kasvuksi vuodelle 2016 on 1,4 prosenttia ja 0,4 prosenttia vuodelle 2017, jota painaa kulutuksen kasvun heikkeneminen ja investointien kääntyminen negatiiviseksi.

Euroopassa talouden elpyminen jatkuu – EUROCONSTRUCT ennustaa BKT:n kasvuksi 1,8 % vuonna 2016 (19 maata). Talouden kasvuennuste on pysynyt kutakuinkin ennallaan edellisestä kesäkuun ennusteesta. Vuoden 2017 talouskasvuodotus Euroconstruct-alueelle on laskenut ja on uudessa ennusteessa 1,4 %. Talouskasvu piristyy jatkossa, mutta malitillisesti. Vuosina 2018-19 BKT: n kasvun arvioidaan olevan 1,6-1,7 % suuruusluokkaa. Taloudellisen katsauksen konferenssissa pitänyt Sabadell-pankin apulaispääekonomisti Sergi Martrat toi esiin että maailmantalouden ennusteet ovat asettuneet aiempaa matalammalle tasolle. Maailmankaupan hitaampi kasvu, tuottavuuskasvun hidastuminen, demografiset tekijät yhdistettynä valtioiden suuriin velkamäärääin pitävät kasvun pienenä. Useat maat ovat kääntyneet poliittisesti sisäänpäin mikä osaltaan hidastaa globalisaatiota ja sitä kautta maailmantalouden kasvua.

Sijoittajien aktiivisuus on tukenut erityisesti uudisrakentamisen elpymistä. Rahamarkkinoilla ollaan eletty uudenlaisessa tilanteessa – helppo rahan saatavuus ja nollakorot. Uuden tilanteen kaikkia vaikutuksia ei kuitenkaan tarkkaan tunneta – miten markkinat siinä toimivat. Vaikka rakentaminen on hyötynyt sijoittaien aktiivisuudesta, voivat sijoittajakäyttäytymisen ja rahamarkkinoiden muutokset aiheuttaa myös riskejä ja olla ennalta-arvaamattomia rakennusalalle.

Muiden kuin asuntojen rakentaminen alkoi toipua vasta vuonna 2016, kun uudisrakentaminen kääntyi kasvuun. Euroconstruct ei odota merkittävää piristymistä vaan kasvu on vuosina 2017-2019 noin 1,4-1,8 %. Kysynnän pitää vaisuna hidas talouskasvu, teollisuustilojen heikko kysyntä ja varovaiset investoinnit. Kiinteistökauppamarkkinat ovat sen sijaan olleet erittäin aktiivisia niin Suomessa, Pohjoismaissa kuin koko Länsi-Euroopassa viime vuosina. Pohjoismaiden kiinteistömarkkinoiden kiinnostavuus saattaa jopa kasvaa Brexitin myötä, kun Lontoon kiinteistömarkkinoiden kiinnostavuus laskee. UK:n ja Lontoon yksityinen kaupallinen sekori on haavoittuvin Brexitin vaikutuksille, koska se on riippuvaisin ulkomaisista ​​investoijista.

Uusien asuntojen rakentamisessa on vahva vaihe. Asuinrakentamisen ennusteita on yleisesti tarkistettu ylöspäin kesäkuusta ja vuoden 2016 kasvuarvio on 3,9%. Uusien asuntojen rakentaminen on antanut vauhtia koko Euroopan rakennusalalla. Espanjan ja Italian asuntotuotanto on alle maiden keskimääräisen, mutta Ranskassa, Saksassa ja jopa UK:ssa aletaan olla jo normaalimäärissä. Tuotanto on lisääntynyt myös pienissä maissa, koska kysyntä on kasvanut ja asuntoja on ollut liian vähän tarjolla, koska tuotanto on ollut pientä viime vuosina. Uudisasuinrakentaminen kärsi eniten finanssikriisin jälkeen, jota syvensi osaltaan muutamassa maassa asuntokuplan totaalinen puhkeaminen. Kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, mutta ei yhtä vahvana kuin vuonna 2016.

Myös asuntosijoittajat ovat olleet erittäin aktiivisia. Sijoittajien aktiivisuus näkyy asuinrakentamisessa koko Euroopassa kuten Suomessakin. Asuntosijoittaminen on koettu turvalliseksi ja hyväksi sijoituskohteeksi. Näin suuren sijoittajien aktiivisuuden uskotaan kuitenkin olevan vain tilapäinen trendi ja sijoitusmarkkina tasaantuu. Asunnot ovat jopa rahan turvapankki. Suurissa kaupungeissa kaikki asunnot eivät tule edes käyttöön, kun sijoittajat ostavat asunnon, mutta eivät asu niissä eivätkä vuokraa, vaan asunnot ovat tyhjinä.

Takaisin blogiin