87. EUROCONSTRUCT-konferenssi, jossa julkaistiin Euroopan rakentamisen tuoreet näkymät, järjestettiin kesäkuun toisella viikolla Roomassa. Rakentamisen kokonaistuotanto Euroconstruct-alueella kasvoi vuonna 2018 3,1 prosenttia. Kasvu oli hieman parempi kuin mitä odotettiin kuusi kuukautta sitten.

Ensimmäiset merkit rakentamisen hidastumisesta kuitenkin näyttäytyivät viime vuonna ja rakentamisen kasvu pysähtyi joissakin maissa. Koko rakentaminen supistui viime vuonna Ruotsissa ja Norjassa – uudistalonrakentamisen ja erityisesti asuinrakentamisen supistumisen takia. Ruotsin ja Norjan lisäksi myös Sveitsissa asuinrakentaminen supistui. Näissä maissa asuinrakentaminen on ollut erittäin vilkasta viime vuosina, aivan kuten Suomessakin. Toimitilarakentaminen supistui Ruotsin ja Norjan lisäksi Iso-Britanniassa. Brexit on yksi keskeinen syy toimitilojen rakentamisen vähenemiseen. Maa- ja vesirakentaminen tilanne on yleisesti hyvä, markkina supistui ainoastaan Suomessa.

Rakennustuotannon arvo vuonna 2018 Euroconstruct-alueella oli 1 610 miljardia euroa. Rakentaminen on kasvanut vahvasti viisi vuotta peräkkäin. Rakentamisen kasvu on tukenut BKT:n kasvua ja työllisyyttä Euroopassa. Rakentamisen kasvu jatkuu edelleen vaikkakin hidastuu aiemmasta.

Yksi syy rakentamisen kasvun hidastumiseen on talouskasvun hidastuminen. Talousnäkymiä leimaa epävarmuus. Talouskatsauksessa epävarmuuden uskottiin jatkuvan, mikä toisaalta pitää rahapolitiikan kasvua tukevana. Viennin kasvu on talouden kulmakivi monessa maassa. Viennin ja maailmankaupan näkökulmasta tämä vuosi on heikoin kasvuvuosi, mutta kasvu piristyy jälleen ensi vuonna. Myös BKT hidastuu Euroconstruct alueella 1,4 prosenttiin tänä vuonna, mutta piristyy hieman seuraavina vuosina.

Rakentamisen kasvu puolittuu aiemmasta. Rakentaminen kasvaa tänä vuonna 1,9 prosenttia ja ensi vuonna 1,5 prosenttia. Asuinrakentamisen kasvu pysähtyy tämän vuoden jälkeen, mutta ei kuitenkaan painu laskuun. Toimitilarakentamisen kasvu on kohtalaista, erityisesti terveydenhuolto sekä teollisuus- ja varastorakentaminen kasvaa. Väestön ikääntyminen, terveydenhuollon tarpeet sekä toisaalta kasvanut teollisuustuotanto ovat rakentamista ajavia voimia. Maa- ja vesirakentamisessa kasvu on rakentamisen sektoreista vahvinta. Valtioiden parantunut talous, EU-rahoitus sekä panostukset raideliikenteeseen näkyvät kasvuna.

Pääosassa Euroconstruct maita rakentaminen pysyy kasvussa. Suomessa rakentaminen kääntyy laskuun, aivan kuten Ruotsissa jo viime vuonna. Molemmissa maissa on näköpiirissä useampi negatiivisen kasvun vuosi. Norjassa rakentamisen lasku viime vuonna jäi tilapäiseksi ja rakentaminen kasvaa tulevina vuosina. Tanskassa rakentamisen kasvu jatkuu. Saksassa ja Ranskassa kasvun odotetaan pysähtyvän ja laskevan ensi vuonna. Brexitistä huolimatta rakentaminen kasvaa Iso-Britanniassa lähivuodet.

Lisätietoja:

Markku Riihimäki

toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin