Kiinteistöportfolion korjausanalyysi

Yritysten kiinteistöportfolio saattaa sisältää tuhansia kohteita ympäri Suomea. Tällaisen rakennusmassan jatkuva hallinta ja analysointi on erityisen vaikeaa ilman kunnollisia työkaluja. Foreconin kehittämän kiinteistöportfolion korjausanalyysin avulla asiakas pystyy hallitsemaan laajoja rakennuskantoja sekä varautumaan tuleviin korjausinvestointeihin.

Foreconin korjausanalyysi sisältää kiinteistöportfolion

  • Korjaustarvelaskennan
  • Korjausvelkalaskennan
  • Kiinteistöportfolion yhteenvetotaulukoinnin

 

Korjaustarvelaskenta

Korjaustarvelaskennan päätavoitteena on antaa asiakkaalle tietoa rakennuskannan tulevien korjausinvestointien suuruudesta. Korjaustarvelaskenta käyttää lähtöaineistona Väestötietojärjestelmän kohdekohtaista rakennusrekisteriä, jonka avulla pystymme määrittelemään asiakkaan omistaman rakennuskannan ominaistiedot kohdekohtaisella tarkkuudella. Korjaustarve määritetään talotyypeittäin sekä rakennusosakohtaisesti asiakkaan toiveet huomioon ottaen. Korjaustarpeen kehittymistä on mahdollista mallintaa aina vuoteen 2050 asti.

Korjausvelkalaskenta

Korjausvelkalaskennan avulla kiinteistön omistajat saavat ajankohtaista tietoa kiinteistöportfolion kuntotasosta, tulevista korjaustarpeista sekä toteutettujen korjausten riittävyydestä unohtamatta tietenkään kertynyttä korjausvelkaa. Korjausvelkalaskenta toteutetaan kohdekohtaisesti ja tuloksena asiakas saa käyttöönsä tärkeimmät tiedot kiinteistöjen ominaisuustiedoista ja tunnusluvuista kohdekohtaisesti. Laskentaa voidaan käyttää myös hyödyksi esimerkiksi kunnossapitoselvitystä, korjausohjelmaa tai PTS:ää tehtäessä.

Ottakaa rohkeasti yhteyttä Timo Koskiseen tai Markku Riihimäkeen, mikäli kiinnostuitte saamaan täsmällistä tietoa kiinteistöportfolionne kuntotasosta, korjausvelasta sekä tulevista korjaustarpeista.

Yhteistyökumppaneitamme