Rakennusalan asiakastyytyväisyystutkimus

Tyytyväiset ja uskolliset asiakkaat ovat elinehto pitkäjänteiselle ja kannattavalle liiketoiminnalle. Asiakastyytyväisyystutkimuksella toisaalta varmistetaan, että asiakkaiden odotukset täyttyvät, ja että he pysyvät tyytyväisinä ja uskollisina. Toisaalta tutkimustulosten avulla saadaan selville ja voidaan näin korjata niitä osa-alueita, joissa asiakkaiden odotukset eivät täyty, ja jotka aiheuttavat tyytymättömyyttä. Foreconin rakennusalan asiakastyytyväisyystutkimus perustuu vahvaan kansainväliseen tutkimusmalliin, jossa asiakkaiden tyytyväisyyden lisäksi selvitetään tyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät ja niiden painoarvot.

Monipuolinen tutkimusmalli eri tilanteisiin

Foreconin tutkimusmalli sopii monille yrityksille eri tilanteisiin ja tarpeisiin. Jokainen tutkimus määritellään aina tietotarpeen ja asiakkuuden luonteen mukaan:

  • Kuluttaja-asiakkaat (B2C) vai yritysasiakkaat (B2B)?
  • Koko asiakaskunta vai palveluprosessin tietty vaihe (esim. vain uudet asiakkaat)?
  • Kertaluonteinen vai jatkuva tutkimus?
  • Yleisluonteinen (lyhyt lomake) vai tarkka tutkimus (pitkä lomake)?
  • Oman asiakaskunnan analyysi vai vertaileva tutkimus?

Kehittämiskohteiden priorisointi analyysin tuloksena

Analysoimme tutkimusaineiston tilastomenetelmällä, jolla laskemme, kuinka paljon eri tekijät (ajurit) vaikuttavat asiakkaiden tyytyväisyyteen. Analyysin tulos auttaa valitsemaan ne osa-alueet, joihin kannattaa panostaa, ja joita kehittämistyössä kannattaa priorisoida. Asiakastyytyväisyystutkimus toimii myös mittarina, jolla voidaan seurata asiakastyön laadun kehittymistä tavoitteen mukaisesti.

Tulosten raportointi ja hyödyntäminen

Esitämme tutkimustulokset havainnollisella dashboard-raportilla, jossa tuloksista saa nopeasti ajantasaisen kokonaiskuvan, ja jossa tuloksia pääsee myös analysoimaan tarkemmin. Dashboard-raportti voidaan räätälöidä tarpeen mukaan eri käyttäjille niin, että jokainen käyttäjä pääsee suoraan juuri oman työn kannalta relevantteihin ja itseään kiinnostaviin tuloksiin. Kirjalliset yhteenvetoraportit ja henkilökohtaiset tulosesittelyt syventävät tulosten tulkintaa ja hyödyntämistä. Me autamme tulosten tulkinnassa ja johtopäätösten tekemisessä, jotta tutkimuksen tuloksista saadaan mahdollisimman suuri hyöty asiakastyön kehittämiseen.

Ville Klem

Ville Klem

Tuotepäällikkö, VTM
Asiakastyytyväisyys
+358 40 8428979
[email protected]