Rakennusmarkkinoiden seuranta ja ennakointi – Suomessa ja ulkomailla

Seuraamme rakentamisen nykytilannetta ja ennakoimme kehityssuuntia. Ennusteiden ja selvitysten sisältö räätälöidään täysin asiakkaan tarpeen mukaiseksi. Näin ennuste palvelee ja edesauttaa asiakkaamme liiketoimintaa mahdollisimman tehokkaasti.

Meiltä saat ennusteet tarpeen mukaan esimerkiksi seuraavista rakentamisen aloista:
 • Infrarakentaminen
 • Talonrakentaminen
 • Uudisrakentaminen
 • Korjausrakentaminen
 • Asuinrakentaminen
 • Toimitilarakentaminen

Kuka rakentamisen ennusteista hyötyy?

Palveluistamme on hyötyä kaikille rakennusalan parissa toimiville. Teemme selvityksiä niin rakennus­liikkeille, julkisille toimijoille kuin rakennus­tuotevalmistajille. Myös jälleenmyyjät, sijoittajat, järjestöt ja muut sidosryhmät ovat asiakkaitamme. Suhdanneselvitysten perusteella asiakkaamme voivat mitoittaa ja suunnitella omaa toimintaansa täsmällisemmin ja tehokkaammin.

Mihin ennusteet perustuvat?

Ennusteemme perustuvat laajaan selvitystyöhön. Huomioimme rakennusmarkkinoiden kehitystä koskevissa selvityksissä globaalin talouden ja makrotalouden kehityksen sekä rakentamisen liiketoiminta­ympäristössä tapahtuvat muutokset. Tarvittaessa esitämme selvityksissä myös näiden vaikutusta rakennus­tuotteiden kysyntään. Lue lisää rakennus­tuotteiden kysynnän ennakoinnista!

Muodostamme ennusteet tarvittavalta maan­tieteelliseltä alueelta

Seuraamme ja ennakoimme rakentamista asiakkaamme toivomilla maantieteellisillä rajauksilla, esimerkiksi koko Suomen markkinoilla, Suomessa alueellisesti, Baltian alueella, Pohjoismaissa tai koko Euroopassa. Hyödynnämme kansainvälisten markkinoiden ennusteissa soveltuvin osin Suomessa kehitettyjä menetelmiä, mutta huomioimme aina kohdealueen rakentamisen erityispiirteet.

Kotimaisten rakennusmarkkinoiden ennusteita teemme tarvittaessa maakunnittain ja jopa kunnittain. Käsittelemme alueellisissa ennusteissamme alueen rakennuskantaa, kuntapohjaisia rakennustuotannon tilastoja sekä seuraamme merkittävimpien yksittäisten rakennushankkeiden kehitystä.

Rakentamisen ennusteet Pohjoismaissa

Tuotamme ainutlaatuista Total Market -ennustetta yhdessä pohjoismaisten kollegoidemme kanssa. Raportin kattavat analyysit ja ennusteet tarjoavat arvokasta tietoa sekä nykyisestä että tulevasta rakentamisen tilanteesta. Rakennusennuste on välttämätön työkalu kaikille rakennusalan toimijoille, jotka haluavat pysyä ajan tasalla rakennusmarkkinoiden kehityksestä ja suunnitella tulevaisuuttaan perustellun tiedon varassa.

 

Pohjoismaiden rakennusennuste sisältää:
  • Kattavat talonrakentamisen ja maa- ja vesirakentamisen markkinaennusteet segmentoituna talotyypeittäin ja alueellisesti maakunnittain.
  • Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja koko Pohjoismaiden yhteismarkkinat.
  • Uudisasuinrakentamisen, asuntojen korjaamisen, uudistoimitilarakentamisen, toimitilojen korjaamisen sekä maa- ja vesirakentamisen.
  • Vuositason tietoa rakentamisen menneestä ja tulevasta kehityksestä kappalemäärin, neliömetrein ja euroin esitettynä. Esitämme ennusteet kuluvalle sekä kahdelle seuraavalle vuodelle.
 • Raportit päivitetään kahdesti vuodessa (keväällä ja syksyllä), joten ne tarjoavat ajantasaiset rakentamisen ennusteet.
 • Raportit ovat käyttäjäystävällisiä ja tarjoavat kattavat analyysityökalut.
 • Ennusteet julkaistaan paikallisella kielellä sekä englanniksi verkkoraportteina ja helppokäyttöisessä dashboardissa, joka sisältää suodatettavia kuvioita ja taulukoita.
 • Mukana on myös Powerpoint-esitys sekä kattava Excel-tietokanta, joka mahdollistaa datan oman käsittelyn ja analyysin.

Tilaa nyt ja ota käyttöösi syvälliset markkina-analyysit ja -ennusteet, jotka auttavat sinua navigoimaan rakennusalan markkinoilla menestyksekkäästi!

Miksi tilaisimme ennusteen, kun seuraamme itse suhdanteita?

Monet yritykset pyrkivät ennakoimaan rakentamisen suhdanteita itse keräämänsä tiedon perusteella. Yksittäisen yrityksen keräämä tieto rakentamisesta on kuitenkin usein käytännössä liian suppeaa tai painottuu väärin tuotteiden käyttöön tai tekemiseen nähden. Mitä suppeamman tietomäärän pohjalta ennusteita tehdään, sitä epätarkempi ennuste on.

Vahvuutemme on ennusteiden tekoon käytettävän tiedon laajuus ja seurannan pitkäjänteisyys. Koska käytössämme on erittäin laajat ja järjestelmälliset pohjatiedot, voimme tuottaa huomattavasti täsmällisempiä, kohdennetumpia ja perusteellisempia ennusteita kuin yritysten sisäinen markkinatutkimustyö.