Rakentaminen Suomessa ja ulkomailla: Seuranta ja ennakointi

Teemme rakentamisen liiketoiminta­ympäristöön, markkinoihin ja suhdanteisiin liittyviä ennusteita rakennusalan toimijoiden, sijoittajien ja julkisen sektorin käyttöön. Seuraamme rakentamisen nykytilannetta ja ennakoimme tulevia kehityssuuntia. Ennusteiden ja selvitysten sisältö räätälöidään tarvittaessa täysin asiakkaan tietotarpeen mukaisesti.

Seuraamme ja ennakoimme rakentamisen markkinoita eri sektorien ja alojen mukaan. Meiltä saatte ennusteet tarpeenne mukaan esimerkiksi seuraavista rakentamisen aloista:

  • Infrarakentaminen tai talonrakentaminen
  • Uudisrakentaminen tai korjausrakentaminen
  • Asuinrakentaminen tai toimitilarakentaminen

Ennusteiden sisältö rajataan aina asiakkaamme toiminnan ja tavoitteiden mukaan. Näin varmistetaan, että ennuste palvelee ja edesauttaa asiakkaamme liike­toimintaa mahdollisimman tehokkaasti.

Rakennusliikkeet, rakennustuote­valmistajat ja -jälleenmyyjät ja julkiset toimijat hyötyvät rakentamisen ennusteista

Teemme selvityksiä ennen kaikkea rakennus­liikkeille, julkisille toimijoille ja rakennus­tuotevalmistajille. Suhdanneselvitysten perusteella asiakkaamme voivat mitoittaa ja suunnitella omaa toimintaansa täsmällisemmin ja tehokkaammin.

Perustamme ennusteet laajalle selvitys­työlle

Huomioimme rakennusmarkkinoiden kehitystä koskevissa selvityksissä globaalin talouden ja makrotalouden kehityksen sekä rakentamien liiketoiminta­ympäristössä tapahtuvat muutokset. Tarvittaessa esitämme selvityksissä myös sen, kuinka nämä kehityskaaret vaikuttavat rakennus­tuotteiden kysyntään. Lue lisää rakennus­tuotteiden kysynnän ennakoinnista!

Muodostamme ennusteet tarvittavalta maan­tieteelliseltä alueelta

Seuraamme ja ennakoimme rakentamista asiakkaamme toivomilla maantieteellisillä rajauksilla, esimerkiksi koko Suomen markkinoilla, Suomessa alueellisesti, Baltian alueella tai koko Euroopassa. Alueellinen rajaus asetetaan aina asiakkaan tarpeen mukaan.

Kotimaisten rakennusmarkkinoiden ennusteita teemme tarvittaessa maakunnittain ja jopa kunnittain. Käsittelemme alueellisissa ennusteissamme alueen rakennuskantaa, kuntapohjaista rakennustuotannon tilastoja sekä seuraamme merkittävimpien yksittäisten rakennushankkeiden kehitystä.

Suomen lisäksi teemme ennusteita muun muassa Venäjän, Baltian, Pohjoismaiden ja muun Euroopan rakentamisesta. Hyödynnämme kansainvälisten markkinoiden ennusteissa soveltuvin osin Suomessa kehitettyjä menetelmiä, mutta huomioimme aina kohdealueen rakentamisen erityispiirteet.

Pitkäjänteisen seurannan ansiosta tuotamme erittäin täsmällisiä ennusteita

Monet yritykset pyrkivät ennakoimaan rakentamisen suhdanteita itse keräämänsä tiedon perusteella. Yksittäisen yrityksen keräämä tieto rakentamisesta on kuitenkin usein käytännössä liian suppeaa tai painottuu väärin heidän tuotteiden käyttöön tai tekemiseen nähden. Mitä suppeamman tietomäärän pohjalta ennusteita tehdään, sitä epätarkempi ennuste on.

Vahvuutemme on ennusteiden tekoon käytettävän tiedon laajuus ja seurannan pitkäjänteisyys. Koska käytössämme on erittäin laajat ja järjestelmälliset pohjatiedot, voimme tuottaa huomattavasti täsmällisempiä, kohdennetumpia ja perusteellisempia ennusteita kuin yritysten sisäinen markkinatutkimustyö.