Rakennuskonevuokraus jatkaa kasvuaan tänä ja ensi vuonna.  Markkinaennuste on jokseenkin sama kuin toukokuussa 2018.  Uusia rakennushankkeita on käynnistetty runsaasti kuluvaan syksyyn saakka, ja niiden toteutus kasvattaa edelleen rakennuskonekysyntää syksyyn 2019 saakka. Rakennuskonevuokraus kasvaa, vaikka itse rakentaminen kääntyy jo lievään laskuun ensi vuonna. Rakentamisen kapasiteetin korkea käyttöaste ja työvoiman saatavuusongelmat näkyvät konekysynnän kasvuna.  Rakennuskoneiden myynti ja tuontikin ovat yhä lievässä kasvussa.

Talous on Suomessa kehittynyt myönteisesti kaikilla toimialoilla ja alueilla. Työvoiman saatavuus on ongelma niin kaikilla toimialoilla kuin maakunnissakin. Rakentamisen kasvu jatkuu suurimmilla kaupunkiseuduilla kääntyen kuitenkin laskuun niiden ulkopuolella. Rakentamisessa jatkuu hyvä suhdannetilanne, mutta odotukset ovat alaspäin.

Keskeinen kasvutekijä on ollut edelleen kerrostalotuotanto.  Kerrostaloaloitusten ennakoidaan kääntyvän jo loppuvuonna 2018 selvään laskuun, joka jatkuu ensi vuonna. Rakentamisen veturiksi on siirtymässä toimitilarakentaminen.  V 2019 kasvavat erityisesti julkinen ja teollisuusrakentaminen.

Sekä Euroopassa että Suomessa talouden tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta kehitysodotukset alaspäin. Uunituoreen marraskuun 2018 EUROCONSTRUCT-ennusteraportin mukaan talouskasvu hidastuu Euroopassa kuluvan vuoden 2 prosentista 1,8 prosenttiin ensi vuonna. Rakentaminen kasvaa Euroopassa bruttokansantuotetta nopeammin sekä kuluvana (2,8 %) että ensi vuonna (2,0 %).

Suomessa talouden kasvuluvut ovat vielä tänä vuonna paremmat kuin Euroopassa. BKT:n kasvuennusteet ovat yli 2,5 prosenttia kuluvalle ja vajaa 2 prosenttia ensi vuodelle. Talouskasvu, edelleen matalat korot sekä työllisyyden paraneminen pitävät rakentamisen kysynnän hyvällä tasolla sekä tänä että ensi vuonna.

 

Rakentamisen määrä kääntyy laskuun ensi vuonna

Rakentaminen kasvaa neljättä vuotta peräkkäin ja tänä vuonna lähes 3 %:n vauhtia. Ennuste ensi vuoden rakentamisen kehitykselle on -1 %.  Väheneminen aiheutuu uudisasuntojen ja infrarakentamisen ennakoiduista määristä. Uusien toimitilojen rakentaminen sekä korjausrakentaminen ovat kasvussa ensi vuonnakin. Rakentamisen voimakas painottuminen liiketaloudelliseen tuotantoon laantuu. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys kaikilla alueilla lisää pienimuotoisemman rakentamisen roolia. Samaan suuntaan vaikuttaa myös kerrostalorakentamisen voimakas väheneminen.

 

Rakennuskoneiden vuokramarkkinoiden kasvu ylittää jatkossakin rakentamisen kasvun

Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna 800 miljoonaan euroon. Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokravolyymi kasvaa tänä vuonna 5 ja ensi vuonna 3 prosenttia. Kasvuennuste on sama kuin kesäkuun 2018 raportissa.  Vuokraus vetää hyvin ensi vuonnakin, vaikka rakentamisen ennakoidaan vähenevän hieman. Runsaasti esillä ollut kerrostalotuotannon reipas väheneminen ei käännä ensi vuoden konevuokrausta miinukselle. Kerrostaloissa käytetyn kaluston osuus konevuokramarkkinoista on nykyisessä korkeasuhdanteessakin alle 15 prosenttia.

Valtaosa (3/4) konevuokrauksesta palvelee rakentamista. Loppuosa on vuokrausta muille toimialoille kuten teollisuudelle, palvelutuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin.

 

Toimitilarakentaminen nousee konevuokramarkkinoiden veturiksi

Uudistalonrakentamisen konevuokramarkkinat kasvavat tänä vuonna 8 %. Vuokraus kasvaa voimakkaasti liike-, toimisto-, varasto- sekä kerrostalorakentamisessa. Kerrostaloissa vuokrakoneiden käyttö kasvaa tänä vuonna edelleen vahvasti (n. 18 %) usean kovan kasvuvuoden jälkeenkin kääntyen 2019 laskuun (-8 %) kerrostalotuotannon selkeän vähenemisen myötä. Toimitilasektorin vuokramarkkinat kasvavat tänä vuonna 5 % ja v 2019 6 %. Kovinta kasvu on ensi vuonna kokoontumisrakennuksissa, sairaalahankkeissa ja teollisuusrakentamissa. Toimitilarakentamisessa käytetään asuntotuotantoa enemmän rakennuskoneita – suhde on 60 /40 – joten ne näkyvät suurella painoarvolla ensi vuoden uudisrakentamisen vuokrauksessa.

Konevuokrauksen kasvu jatkuu myös korjausrakentamisessa. Kasvua nopeuttaa ihmistyön korvautuminen konetyöllä, laatuvaatimuksista ja työoloista johtuva lisääntyvä konetyö sekä vuokrauksen tomintamallin yleistyminen. Korjausrakentaminen painottuu ammattimaiseen toimintaan, ja konevuokraus kasvaa siinä 2 % tänä vuonna ja kiihtyy 4 %:iin ensi vuonna. Korjaaminen on ollut hieman odotettua vaisumpaa vuonna 2017, mutta sen odotetaan jälleen piristyvän.

Rakennuskonevuokraus muille aloille kasvaa keskimäärin 4 % tänä vuonna. Teollisuuden vahvistunut tilanne lisää kunnossapitotöitä ja siten vuokrauskysyntää. Palvelualat ovat lisänneet vuokrakoneiden käyttöä. Ensi vuonna kasvu hidastuu kahteen prosenttiin.

Sääsuojausten käyttö on kasvanut rakentamisessa selvästi. Telineiden ja suojauskaluston vuokrauksessa kasvu jatkuukin muita koneryhmiä suurempana.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti kasvoi viime vuonna 5 prosenttia. Tämän vuoden näkymä on ”lähes ennallaan”, mutta heikentynyt loppuvotta kohti. Muutoksen ennakoidaan olevan -5…+2 prosentin haarukassa. Ensi vuodelle odotukset ovat laskevat, arvio on tällä hetkellä -10…-5 %.

Taulukko: Rakennuskoneiden vuokramarkkinat ja niiden volyymimuutos (ei sisällä hintojen muutosta).

Lisätietoja:

Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
[email protected]

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
[email protected]

Heikki Ojanperä
johtaja
Tekninen Kauppa
p. (09) 6824 1322
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin