Suomen BKT tulee uusimpien ennusteiden mukaan kasvamaan noin 3 prosenttia sekä vuonna 2021 että vuonna 2022. Elpyminen on hieman lykkääntynyt ja jakaantuu kahdelle vuodelle. Keskeiset kasvutekijät ovat sekä viennin että kulutuskysynnän hyvä kasvu. Teollisuuden luottamus on parantunut reippaasti maailmantalouden näkymien kirkastuessa. Kiina ja USA toimivat kasvun vetureina, mutta myös EU:n kasvu voimistuu heikon viime vuoden lukemista. Epidemian vaikutukset ja kova kasvun on näkynyt myös inflaation ja hintojen nousuna ja tuotteiden saatavuuden vaikeuksina. Koronarokotusten kattavuuden nousu luo uskoa talouskasvuun ja koronarajoituksia puretaan parhaillaan kehittyneissä maissa. Uudet tartunta-aallot ovat kuitenkin edelleen mahdollisia.

Rakentaminen oli Suomessa ainoa merkittävä toimiala, jonka määrä ei vähentynyt koronavuonna 2020. Osin sen takia lisäkasvua rakentamiseen ei odoteta tänä vuonna. Asuntorakentaminen kasvaa kuluvana vuonna, mutta toimitilarakentaminen vähenee. Ensi vuonna rakentamisen määrän ennakoidaan vähenevän prosentilla.

Rakennuskonevuokrauksen määrälle vuonna 2020 ennakoitiin kasvua myös heti koronan ilmaantumisen jälkeen (toukokuussa 2020 +1 %). Toteuma vuonna 2020 päätynee +4 prosenttiin, mikä on vielä hieman enemmän kuin marraskuussa 2020 tehty ennuste (+3 %). Kuluvan vuoden 2021 vuokramarkkinaennuste on +1 prosenttia (marraskuussa -3 %). Rakentamisen lievästä vähenemisestä huolimatta vuoden 2022 konevuokraukselle ennakoidaan +2 % kasvua.

Talouden ennusteita on nostettu reippaasti – ennen koronaa ollut taso saavutetaan vuodenvaihteessa

Koronapandemian saaminen kuriin kehittyneissä maissa on kasvattanut luottamusta tulevaisuuteen. Maailmalla sekä eri toimialojen luottamus että ostopäällikköindeksit ovat nousseet reippaasti. Uhkana on kuitenkin edelleen uusien korona-aaltojen syntyminen rokotekattavuuden paranemisesta huolimatta. Viruksen vaikutukset maailmantaloudessa jatkuvat koko vuoden 2021 aiheuttaen riskejä taloudelle.

Valtavat elvytystoimet ja nollakorot maailmalla ovat vauhdittaneet taloutta ja ennusteita on nostettu. Vaikutus on suuri vientipainotteiseen Suomen talouteen. Inflaation ja hintojen nousu sekä tuotteiden saatavuuden heikkeneminen varjostavat kuitenkin jossain määrin kasvua. Hintojen nousua arvioidaan kuitenkin lyhytaikaiseksi. Vuodentakaiset vertailulukemat ovat myös matalat. Rakentamisen kannalta asuntojen ja kiinteistöjen kiinnostavuus sijoituskohteena jatkuu. Sijoituskohteita hakevia pääomia on runsaasti liikkeellä.

Rakentamisessa lievä kasvu vuonna 2021 ja vuonna 2022 lievä miinus

Rakentamisen hyvä tilauskanta ja kuluttajien tulevaisuudenuskon säilyminen korona-aikana pitivät rakentamisen aiempien ennusteiden mukaisesti pienessä kasvussa vuonna 2020. Kuluttajien ostoaikomukset ovat ennätystasolla ja nousu on jatkunut alkuvuonna 2021 liittyen mm. asunnon ostoon, remontoimiseen ja sisustamiseen. Korona on nostanut halukkuutta panostaa kaikkeen kotiin ja asumiseen liittyvään.

Asuntorakentamisen aloitukset kääntyivät hieman yllättäen voimakkaaseen kasvuun syksyllä 2020 ja korkea aloitustaso on jatkunut vuonna 2021. Asuntorakentamisen rakennusluvat ovat nousseet takaisin yli 40 000 asunnon tasolle. Asuntojen aloitusten ennakoidaan kuitenkin kääntyvän laskuun jälkivuosipuoliskolla 2021 ja jatkuvan vuonna 2022. Kyse ei ole laskusta lamalukemiin vaan paluu hyvin korkeista tuotantomääristä normaalille, tarpeen mukaiselle tasolle. Voimakas sijoittajakysyntä on vähenemässä, mutta kuluttajat ostavat nyt asuntoja omaan käyttöönsä. Asuinrakentamisen vilkastuminen syksystä 2020 on painottunut pääkaupunkiseudulle ja muihin kasvukeskuksiin. Omakotitalojen ja rivitalojen rakentaminen ja kauppa ovat vilkastuneet selvästi. Oma piha kiinnostaa.

Toimitilarakentaminen toimi rakentamisen veturina viime vuonna tukien voimakkaasti konevuokrausta. Rakennuskoneita käytetään toimitilarakentamisessa enemmän kuin asuntorakentamisessa. Julkisten palvelurakennusten (koulut, sairaalat, areenat) rakentaminen jatkuu edelleen vilkkaana. Korona on tuottanut ongelmia liike- ja toimistorakentamiselle, rakennusluvat ovat vähentyneet selvästi. Pääkaupunkiseutu on ainoa alue, jossa on myönteistä kehitystä. Aloitettavaksi suunniteltuja toimitilahankkeita on melko runsaasti. Suuria teollisuushankkeita on myös vireillä. Paranevien suhdanteiden odotetaan tuovat uusia hankkeita. Biotuote-, akku- ja erilaisia uusiutuvien energian voimalahankkeita on vireillä.

Korjausrakentaminen on kasvussa kuluvana ja ensi vuonna. Viime vuonna korjausrakentamista ylläpitivät DIY-remontit ja myös toimitilakorjauksia oli yllättävänkin hyvin. Ammattimainen korjaaminen pääsee myös kasvuun koronarajoitusten poistumisen myötä, vahvemmin vasta vuonna 2022.

Infrarakentaminen kasvoi reippaasti vuonna 2020 (+8 %), mutta vähenee kuluvana vuonna. Ensi ja seuraavina vuosina EU:n elvytysrahat lisäävät hieman infrahankkeita. Suurten kaupunkien liikenneinfrahankkeiden määrä on jatkuvasti korkea (raitiotiet, metro…).

Rakennuskoneiden vuokramarkkinat kasvavat prosentin vuonna 2021 – ensi vuonna kasvu kiihtyy noin kahteen prosenttiin

Vuokraustoiminnan arvo oli viime vuonna 890 miljoonaa euroa, volyymi kasvoi yli 4 prosenttia ylittäen marraskuussa 2020 tehdyn 3 prosentin ennusteen. Ylitys aiheutui pääosin asuntorakentamisen kiihtymisestä loppuvuonna. Rakentaminen on ylivoimaisesti suurin vuokrakoneiden käyttäjäsektori, arvo on lähes 600 miljoonaa euroa. Vuokrakoneiden käytöstä kolmasosa, 300 miljoonaa euroa, on rakentamisen ulkopuolella, huolto-, asennus- ym. töissä teollisuudessa, palvelu- ja tapahtumasektorilla, julkishallinnossa sekä kuluttajien hankkeissa.

Rakennuskoneiden vuokratoimiala on kehittynyt hyvinkin myönteisesti korona-aikana poiketen näin valtaosasta toimialoja. Taustalla on rakentamisen jatkuminen hyvällä tasolla koko korona-ajan. Vuokramarkkinat kasvavat vuonna 2021 prosentin. Suurinta kasvu on rakentamisen ulkopuolisilla aloilla sekä korjausrakentamisessa. Uudistalonrakentamisen käyttö vähenee 2 prosenttia.
Rakennuskonevuokraus muille aloille kasvaa viime vuoden heikoista lukemista talouden kasvun myötä, vaikka esimerkiksi telinevuokraus kärsii edelleen tapahtumien puuttumisesta. Vuokrakoneiden käyttö muilla aloilla yleistyy jatkuvasti ja niitä käytetään yhä useammissa tehtävissä. Porvoon jalostamon suurseisokin konekäyttö lisää konekäyttöä merkittävästi. Muiden toimialojen vuokrakäyttö kasvaa kuluvana vuonna +5 % ja pysyy ensi vuonna ennallaan.

Korjausrakentamisen konevuokraus kärsi viime vuonna koronasta, kun ammattimainen korjaaminen asunnoissa väheni. Korona puolestaan vauhditti omatoimisten korjausten määrää, mutta niiden konevuokraus on pientä. Ammattimainen korjaus kasvaa jo tänä vuonna ja kasvu kiihtyy ensi vuonna.

Rakentamisessa käytetään aiempaa enemmän sääsuojia sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Telineiden ja suojauskaluston vuokraus kasvaa edelleen muita koneryhmiä enemmän.

Rakennuskoneiden myynti ja tuonti väheni viime vuonna odotuksia selvästi vähemmän arviolta -5…0 prosenttia. Tämän vuoden arviot ennakoivat kasvua. Viime vuoden hyvät lukemat ovat kuitenkin laskeneet kasvuodotukset 0…+5 %:iin.

Lisätietoja:
Markku Riihimäki

toimitusjohtaja
Forecon Oy
040 704 1187
[email protected]

Pekka Pajakkala

johtava neuvonantaja
Forecon Oy
0400 476 249
[email protected]

Juha Ala-Hiiro

johtava asiantuntija
Tekninen Kauppa
040 197 3414
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin