Rakennus­tuotteiden kysynnän ennakointi

Täsmällisen tuotemenekin ennakoinnin ansiosta rakennus­tuotevalmistajat ja -jälleenmyyjät voivat suunnitella ja kehittää toimintaansa kannattavammin. Kun menekistä on luotettavaa ennakkotietoa, voivat valmistajat suunnata resurssejaan tehokkaammin, tehdä parempia tuote­kehitykseen ja investointeihin liittyviä valintoja ja kohdentaa markkinointiaan oikein. Tuotteiden kysynnän ennakoinnin myötä myös tuotanto­määriä voidaan mitoittaa vastaamaan kysyntää oikea-aikaisesti.

Rakentamisen toimialojen tuotannon ennakointi

Rakennustuotteiden ennakoinnin tapaan ennakoimme rakentamisen toimialojen tuotantoa. Rakentamisen tuotannon ennakoinnin ansiosta yritykset tai järjestöt pystyvät tunnistamaan oman toimialansa kokonais­kehitystä ja arvioimaan omaa asemaansa markkinoilla.

Toimialoja voivat olla rakentamisen perinteisen jaottelun mukaan vaikkapa suunnittelu tai talotekniikka tai tuotantoalaksi voidaan räätälöidä tietty rakentamisen kokonaisuus kuten julkisivu­rakentaminen, vesikattojen uusiminen tai rakennuskoneala.

Täsmälliset ja pitkälle kehitetyt ennakointi­mallit tuottavat tarkkoja ennusteita

Perustamme rakennustuotteiden kysynnän ennakoinnin toiminta­ympäristön seurannalle ja kysynnän testatuille ja tehokkaille ennakointi­malleille, joiden kehitys on aloitettu 1970-luvulla VTT:llä. Nämä ennakointimallit ottavat huomioon kaikki rakentamiseen ja rakennus­tuotteiden kysyntään liittyvät keskeiset tekijät. Ennakointi­mallien avulla voimme määrittää esimerkiksi tuotteen kysynnän tulevana vuonna kvartaalitasolla tai sen, kuinka kysyntä ja kilpailu­tilanne kehittyy tulevaisuudessa pitkällä aikavälillä.

Kukin menekki­ennusteemme pohjautuu sadoille rakentamisen ennusteille

Meillä on vuosikymmenien tutkimustieto eri rakennus­tuotteiden menekeistä erilaisissa rakennuskohteissa, minkä vuoksi voimme muodostaa erittäin täsmällisiä ennusteita. Muodostamme kunkin rakennustuote-ennusteen satojen rakentamisen ennusteiden pohjalta. Voimme laskea ennusteen esimerkiksi tietyn rakennus­tuotteen eri alaryhmille eri rakentamisen käytön kohteissa.

Mitä täsmällisempien ennusteiden pohjalta rakennus­tuotevalmistaja mitoittaa ja ohjaa toimintaansa, sitä parempia valintoja rakennus­tuotteiden valmistaja voi tehdä.