Betonin kustannusindeksi

Forecon Oy ryhtyy tuottamaan betonin kustannusindeksiä, joka kuvaa ajantasaisesti, puolueettomasti ja totuudenmukaisesti betonin kustannuskehitystä. Kustannusindeksi julkaistaan Foreconin internetsivustolla kuukausittain.

Tästä pääset betonin kustannusindeksiin

Betonin kustannusindeksi muodostetaan usean osaindeksin ja -tekijän kokonaisuutena, jonka ansiosta indeksi on luotettava, eikä yksittäisellä tekijällä tai toimijalla ole mahdollisuutta vaikuttaa kustannusindeksin kehitykseen. Betonin kustannusindeksi muodostuu pääasiassa seuraavista kustannustekijöistä:

  1. Sideaineet, pääasiassa sementti
  2. Maa- ja kiviaines
  3. Kuljetus
  4. Työvoima
  5. Sähkö- ja muu energia

Betonin kannalta sementti on suurin yksittäinen kustannuksia ohjaava tekijä. Tämän takia osana betonin kustannusindeksiä Forecon teettää kuukausittaisen kyselyn sementin kustannuskehityksestä, joka kohdistetaan sementin tuottajille, ostajille sekä maahantuojille.

Betonin kustannusindeksi muodostetaan yleisten indeksiperiaatteiden mukaisesti ja tulokset julkaistaan kuukausittain jatkuvana sarjana. Indeksin painorakennetta ei julkaista. Kustannusindeksin pistelukuja ei muuteta takautuvasti, ellei käytetyissä osaindekseissä ilmene takautuvasti painoarvoltaan merkittäviä virheitä. Tämän ansiosta sopimuksiin on mahdollista lisätä indeksiehto, jossa sopimuksen hinta sidotaan betonin kustannusindeksin kehitykseen tiettyjen ajanhetkien välillä.

Betonin kustannusindeksi julkaistaan ensimmäisen kerran joulukuussa 2023 niin, että ensimmäinen indeksipiste on marraskuu 2023. Uusi indeksipiste julkaistaan kuukausittain aina kuukauden viimeiseen arkipäivään mennessä. Betonin kustannusindeksi määritetään myös taannehtivasti. Indeksi julkaistaan Foreconin ylläpitämällä internetsivustolla niin, että indeksi on vapaasti kaikkien toimijoiden saatavilla. Forecon on sitoutunut tuottamaan indeksiä vähintään vuoden 2025 loppuun ja niin sovittaessa myös pidempään.

Lisätiedot ja kyselyt:

Timo Koskinen, 050 506 1766 ja Markku Riihimäki 040 704 1187

https://prix.forecon.fi/kustannusindeksit/