81. EUROCONSTRUCT konferenssi pidettiin Dudlinissa kesäkuun puolivälissä.

EUROCONSTRUCT ennustaa BKT:n kasvuksi 1,9 % vuonna 2016 (19 maata). Talouden kasvuennuste on pysynyt kutakuinkin ennallaan edellisestä joulukuun ennusteesta. Vuosina 2017 ja 2018 BKT: n kasvun arvioidaan olevan samaa suuruusluokkaa. Euroopassa elpyminen jatkuu, mutta elpymisvauhtiin ei ole tulossa merkittävää piristystä. Maailmantalouden kasvu on hidastunut talvella. Vaikka maailman taloudessa on positiivisia merkkejä ja heikomman vaiheen uskotaan jäävän lyhytaikaiseksi, pysyy maailmantalouden tila vaisuna ja yllätykset taitavat painottua heikompaan suuntaan. Huomioitavaa on, että vuosi 2015 oli ensimmäinen kahdeksaan vuoteen, jolloin kaikkien Euroconstruct maiden BKT oli kasvussa. Suomi sai viimeisenä yhdessä Italian kanssa taloutensa kasvuun viime vuonna. Suomi on pääsemässä varmemmin talouskasvuun mukaan, mutta talouden kasvuvauhti pysyy Euroopan alhaisimpina. Parasta talouden kasvu on tällä hetkellä Irlannissa, Puolassa, Ruotsissa ja Slovakiassa.

Euroconstruct konferenssissa pidettiin jälleen korkeatasoisia puheenvuoroja. Taloudellisen katsauksen konferenssissa pitänyt Royal Bank of Scotlandin Euroopan pääekonomisti korosti elpyvässä taloudessa edelleen olevista riskeistä sekä demograafista muutoksista OECD-maissa. Työikäinen väestö on kääntynyt laskuun OECD-maissa ja lievä laskusuunta jatkuu tästä eteenpäin useita vuosia. Väestökehitys näkyy auttamatta heikompana talouskasvuna tulevaisuudessa. Pohjoismaat ovat tästä selkeä poikkeus. Varsinkin Norjassa ja Ruotsissa työikäinen väestö kasvaa pitkälle tulevaisuuteen. Suomessa kehitys on myös positiivinen, mutta pohjoismaiden heikoin. Rakennustuotannon professori Roger Flanagan piti esityksen rakentamisen tulevaisuuden strategioista. Keskeistä on pärjätä yhä kompleksisimmissa rakenushankkeissa.

Rakentaminen kasvaa Euroopassa BKT enemmän tänä ja myös seuraavina vuosina. Rakentaminen vetää siis koko Euroopan taloutta ylöspäin. Suomi on tästä hyvä esimerkki. Suomessa rakentaminen kasvaa taloutta enemmän Irlannin jälkeen toiseksi eniten tänä vuonna. Suurinta rakentamisen kasvu on Irlannissa (+14 %), Puolassa ja Suomessa. Rakentamisen kysyntää tukee kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvu, alhaiset korot ja Euroopan komission investointisuunnitelmat. Julkinen talouden rajoitteet, kuten julkisen velan taso, hidastaa julkisia investointeja, vaikka joissakin hyvän rahoitustilanteen maissa on invetointeja jopa pystytty kasvattamaan kuten esimerkiksi Norjassa ja hieman myös Ruotsissa. Euroconstruct-alueen rakentamisen arvo on yli 1 400 miljardia euroa. Rakentamisen osuus BKT:stä on 9,4 % vuonna 2016, mikä on selvästi vähemmän kuin rakentamisen piikissä vuonna 2007, jolloin rakentamisen osuus oli 13 % BKT:sta. Rakentamisen aiemmissa kriisimaissa (Espanja, ja Irlanti) on päästy hyviin kasvulukuihin, mutta rakentamisen taso pysyy vielä pitkään matalalla. Muu Eurooppa on rakentamisessa kutakuinkin 2008 tasolla. Suomi on Euroopan rakentamisen valopilkku erityisesti tänä vuonna Euroconstruct-alueen kolmanneksi kovimmalla kasvulla.

Uusien asuntojen rakentamisessa on hyvää kasvua. Uudisasuinrakentaminen kärsi eniten finanssikriisin jälkeen, jota syvensi osaltaan muutamassa maassa asuntokuplan totaalinen puhkeaminen. Edellä mainitut kotitalouksien hyvä tilanne, alhaiseti korot ja rahoituksen saatavuus tukevat asuinrakentamista. Myös kaupungistuminen jatkuu ja palveluja sekä asuntoja tarvitaan julkisen liikenteen varsille. Useassa Länsi-Euroopan maassa todettiin suurena asuinrakentamiseen vaikuttavana tekijänä valtava maahanmuuttajien määrä kuten Saksassa, Alankomaissa ja Pohjoismaissa. Euroopan maissa on asuntorakentamisen tarvetta, jota maahanmuutto voimistaa. Muuttoliike lisää asuntojen tarvetta jollain aikavälillä niin uudisrakentamisessa kuin asuntokysynnässä vuokrattaessa tai ostettaessa asuntoja.

Takaisin blogiin