Pirkanmaan rakennusbarometri 2015–2016 on yhdeksästoista katsaus maakunnan rakennus  ja kiinteistöalan suhdannenäkymiin.

Rakentamisen suhdanneodotukset kääntyneet selkeän positiivisiksi Pirkanmaalla

Tuoreen Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakennusalan yritysten suhdannetilanne on edelleen heikompi kuin 2000-luvulla keskimäärin. Suhdanneodotukset ovat kuitenkin positiiviset ja korkeimmillaan sitten vuoden 2010. Forecon Oy ennakoi rakentamisen arvon Pirkanmaalla supistuvan tänä vuonna prosentilla. Ensi vuonna on luvassa merkittävää kasvua, kun erityisesti liike- ja julkista rakentamista on käynnistynyt ja käynnistymässä runsaasti. Rakentamisen 5-10 prosentin haarukassa oleva kasvu tukeekin Pirkanmaan talouskasvua merkittävästi ensi vuonna. Rakennusalan yritykset ennakoivat henkilöstömääränsä kasvavan Pirkanmaalla ensi vuonna 5 prosenttia. Rakentamisen tilanne on paranemassa koko Suomessakin, mutta Pirkanmaa toimii pääkaupunkiseudun ohella kasvun veturina.

Asuntorakentamisessa kasvu tulee kerrostaloista. Vaikka kuluttajien luottamus on yleisesti alamaissa, ovat asunnon ostoaikeet Pirkanmaalla selvästi viime vuotta paremmat. Tämä on näkynyt asuntokaupassa, joka on käynyt viime vuotta vilkkaammin ja kiihtynyt syksyä kohti. Uusien asuntojen aloitusmäärä lisääntyy jo tänä vuonna. Pirkanmaalla käynnistetään noin 3 000 uuden asunnon rakentaminen, kun viime vuonna määrä oli 2 700 asuntoa. Pientalojen rakentamisen määrä on historiallisen alhaalla ja laskee edelleen. Noin 60 prosenttia Pirkanmaan asuntoaloituksista sijoittuu Tampereelle. Pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa ovat merkittävässä roolissa koko maan asuntorakentamisessa ja niiden osuus on entisestään korostunut. Pientalorakentamisen lasku lähikunnissa ja sijoittajien kiinnostus Tampereen asuntoihin nostavat Tampereen osuutta.

Toimitilarakentamisen määrä on kääntymässä vahvaan kasvuun. Tänä vuonna kasvu notkahtaa, kun isoja hankkeita on valmistunut enemmän kuin uusia on alkanut. Jatkossa Tampereella on käynnistymässä useita suuria hankkeita, jotka saavat toimitilarakentamisen vahvaan kasvuun ensi vuonna.

Korjausrakentamisen kasvu on jatkunut ja jatkumassa Pirkanmaalla. Jo päättynyt valtion tuki ylläpitää edelleen asuntoyhtiöiden korjauksia ja kasvussa olevat korjaustarpeet tuovat lisää korjaushankkeita.

Infrarakentamisen investoinnit ovat vuonna 2015 2 prosentin kasvussa. Kasvun moottorina toimivat mm. rantaväylä, kaukolämpö ja -kylmäverkot sekä vedenpuhdistamoinvestoinnit. Tiukka taloustilanne vaikuttaa negatiivisesti infrarakentamiseen, mutta vuodet 2015 ja 2016 ovat kuitenkin Pirkanmaalla vielä infrainvestointien kasvun vuosia.

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2015 lievästi positiivinen. Suhdannetilanne on parantunut viime vuodesta, mutta on silti 2000-luvun keskimääräistä tilannetta heikompi. Heikoimmaksi suhdannetilanteen näkevät rakentajat ja parhaaksi sen näkee kiinteistöala. Suhdannetilanteen ääripäät näkyvät aiempaa voimakkaampina. Varsinkin rakentamisessa on poikkeuksellisen paljon vaihtelua erittäin hyvästä erittäin heikkoon suhdannetilanteeseen. Tämä viestii rakentamisen matalasta määrästä. Joillakin on hyvin töitä, joillakin ei.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä ovat positiiviset ja korkeimmalla sitten vuoden 2010. Suhdanteiden paranemiseen vuonna 2015 uskoo reilu kolmannes barometrin vastaajista. Heikkeneviin suhdanteisiin uskoo noin 15 % vastaajista. Yritykset uskovat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia ja henkilöstömäärän 5 prosenttia. Heikoimmat näkymät ensi vuodelle ovat rakennusyrityksissä ja kiinteistöalalla. Suurimmiksi ongelma-alueikseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat hintakilpailun ja kysynnän puutteen. Kysynnän puute oli lisääntynyt viime vuodesta kaikilla toimialoilla suunnittelua lukuun ottamatta.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2015 ja siihen vastasi 42 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta.

Takaisin tiedotteisiin