Rakentaminen ensi vuonnakin Pirkanmaan kasvuveturi

Rakennusalan yritysten suhdannetilanne on kohentunut merkittävästi vuoden aikana. Suhdanneodotukset ovat edelleen positiiviset, parhaat 2000 luvulla. Tuoreen Forecon Oy:n tekemän Pirkanmaan rakennusbarometrin mukaan rakentamisen määrä kasvaa Pirkanmaalla tänä vuonna 6 prosenttia. Kasvu on vuosi sitten tehdyn ennusteen mukainen. Rakentamisen parin prosentin kasvu vetää Pirkanmaan talouskasvua ensi vuonnakin. Rakennusalan yritykset odottavat myös myönteistä kehitystä. Yritykset ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan ensi vuonna 4 ja henkilöstömääränsä 7 prosenttia. Yritysten ongelmia ovat kireät aikataulut ja työvoiman saanti. Rakentamisen suhdannetilanne on parantunut koko Suomessa pääkaupunkiseudun ja Tampereen seudun toimiessa edelleen rakentamisen kasvun vetureina.

Asuntorakentamisessa kasvu tulee kerrostaloista. Kuluttajien luottamus on kohentunut, mutta asunnon ostoaikeet ovat matalalla. Tämä on näkynyt vanhojen asuntojen kaupassa, joka on käynyt vaisusti. Uusien asuntojen kauppa on kuitenkin ollut vilkasta lähinnä sijoittajien, asuntorahastojen ja seniorikansalaisten ansiosta. Uusien asuntojen aloitusmäärä lisääntyy Pirkanmaalla tänä vuonna n. 10 %, kun käynnistetään noin 3 900 uuden asunnon rakentaminen. Viime vuonna määrä nousi voimakkaasti aivan viime vuoden lopulla päätyen 3 700 asunnon tasolle. Pientalojen rakentamisen määrä on historiallisen alhaalla, mutta lasku on päättymässä. Kaksi kolmasosaa Pirkanmaan asuntoaloituksista sijoittuu Tampereelle. Tampereen osuutta nostaa pientalorakentamisen lasku lähikunnissa sekä asuntorahastojen ja sijoittajien kiinnostus Tampereen asuntoihin. Pääkaupunkiseutu ja Pirkanmaa ovat merkittävässä roolissa koko maan asuntorakentamisessa ja niiden osuus on entisestään noussut.

Toimitilarakentaminen on kääntynyt tänä vuonna vahvaan kasvuun ja kasvu jatkuu vielä ensi vuonna. Toimitilarakentamisen aloitukset nousivat korkealle viime vuonna suurten hankkeiden myötä. Tänä vuonna on aloitettu kasvavasti teollisuus- ja varastorakennuksia. Jatkossakin Tampereella on käynnistymässä useita suuria hankkeita, mikä merkitsee toimitilarakentamisen kasvun jatkumista ensi vuonna.

Korjausrakentamisen kasvu jatkuu Pirkanmaalla. Asuntoyhtiöiden korjauksia on paljon, kun 1970-luvulla rakennettu suuri määrä on tulossa korjausikään. Kasvussa olevat korjaustarpeet tuovat lisää korjaushankkeita. Pientalojen korjaaminen on ollut tänä vuonna vaisua, mutta sen ennakoidaan virkistyvän ensi vuonna.

Infrarakentamisen investoinnit ovat korkealla tasolla ja pysyvät vuonna 2016 ennallaan. Volyymin pitää korkealla mm. rantaväylä sekä kunnallistekniikan rakentaminen. Tiukka taloustilanne ja investointirajoitukset vaikuttavat negatiivisesti infrarakentamiseen, mutta vuonna 2017 infrainvestoinnit kuitenkin kasvavat Pirkanmaalla useiden ja suurten infrainvestointien takia. Raitiotien rakentamisen oletetaan alkavan ensi vuonna.

Yrityksillä vahvat suhdanneodotukset, yksikään ei ennakoi heikkenemistä

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2016 hyvä kaikilla toimialoilla. Tilanne on paras vuosien 2006…2007 jälkeen (kuva alla). Suhdannetilanne oli parantunut odotuksia enemmän. Työvoimamäärän yritykset arvioivat kasvavan tänä vuonna 7 prosenttia.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä ovat barometrikyselyn mukaan edelleen korkealla. Tilanteen paranemista odottaa lähes 45 prosenttia vastaajista. Heikkenemistä ei ennakoi yksikään yritys. Odotukset ovat positiivisimmat vuoden 2000 jälkeen. Yritykset uskovat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna 4 prosenttia ja henkilöstömäärän 7 prosenttia. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat rakennusyrityksissä ja suunnittelualalla. Ongelma-alueikseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat kireät aikataulut ja työvoiman saatavuuden. Myös hintakilpailu koetaan edelleen kovaksi. Hyvästä suhdannetilanteesta kertoo, että kysynnän puute oli vähentynyt selvästi.

Takaisin tiedotteisiin