Rakennuskoneiden vuokrakysynnän kasvu on jatkunut vahvana tänä vuonna. Ensi vuonnakin kasvu jatkuu mutta rauhoittuu.

Foreconin raportin mukaan tänä vuonna käynnistettävien rakennushankkeiden kokonaismäärä on melko vakaa. Uusien kerrostaloaloitusten kasvu on kuitenkin jatkunut voimakkaana. Väestömäärän nopean kasvun myötä rakentaminen painottuu muutamaan suureen kaupunkiin ja niiden ympäristökuntiin. Erityisesti pääkaupunkiseudulla on aloitettu paljon asuntoja tänä vuonna.

Rakentamisen kapasiteetin käyttöaste on korkea tuottaen kysyntää vuokrakoneille ja kasvattaen niiden markkinaosuutta. Myös työvoiman saatavuusongelmat lisäävät koneiden käyttöä. Hyvän kysynnän myötä rakennuskoneiden kauppa pysyy vilkkaana myös ensi vuonna. Kevään jälkeen parantuneet talousnäkymät tulevat näkymään toimitila- ja teollisuusrakentamisen aloitusten kasvuna ensi vuonna. Merkittävästä lisästä ei ole kyse, koska halvan rahan vauhdittamana rakennusinvestoinnit ovat jo nousseet hyvälle tasolle viime ja kuluvana vuonna.

Rakentamisen kasvu käynnistyi ennen talouskasvua

Rakentamisen yli 8 prosentin kasvu viime vuonna vauhditti Suomen talouskasvua, investointeja ja työllisyyttä. Taustalla olivat halpa raha, kiinnostus kiinteistö- ja asuntosijoittamiseen, sote-valmistelun käynnistämä sairaalarakentaminen, jättimäiset kauppakeskushankkeet sekä infrahankkeiden myötä syntyneet liikenteellisesti hyvät rakennuspaikat.

Tänä vuonna talousennusteita on korotettu reippaasti niin Suomessa, Euroopassa kuin maailmalla. Laajapohjainen talouskasvu näkyy usean eri elinkeinon kasvuna ja työllisyyden kehittymisenä parantaen osaltaan rakentamisen kysyntää samalla kun matalien korkojen aika jatkuu edelleen.

Rakentamisen kasvu jatkuu mutta hidastuu kuluvana vuonna. Paraneva talousvauhti näkyy selkeämmin rakentamisessa vasta ensi vuonna – lähinnä toimitilojen ja teollisuusrakennusten aloituksissa. Ensi vuonna rakentaminen pysyy saavutetulla korkealla tasolla kasvaen 1..2 prosenttia.

Kerrostaloaloitusten voimakas kasvu on jatkunut kuluvana vuonna. Tammi-syyskuussa kasvua oli noin 30 prosenttia edellisvuodesta. Uusien asuntojen kauppa on käynyt hyvin eikä valmiiden myymättömien määrä ole toistaiseksi kasvanut. Sekä ammattimaiset että yksityiset sijoittajat ovat edelleen aktiivisia uusien, erityisesti pienten kerrostaloasuntojen ostajia. Markkinoille on seuraavan puolentoista vuoden ajan tulossa kasvavassa määrin uusia kerrostaloasuntoja. Ilmiö on sama kuin Ruotsissa ja Norjassa. Näissä maissa tarjonta on ylittänyt kysynnän kääntäen myynnin ja hinnat kevään jälkeen laskuun. Suomessa käänne on siirtynyt eteenpäin. Asuntorakentamisen, -sijoittamisen ja -kaupan riskejä on syksyn mittaan nostettu julkisuuteen.

Rakennuskoneiden ja -kaluston vuokrausvolyymi kasvaa tänä vuonna 7 prosenttia

Vuokrauksen kasvu on tänä vuonna rakentamisen kasvua vahvempaa. Vuokraustoiminnan arvo nousee tänä vuonna 740 miljoonaan euroon. Ennuste on noussut hieman kevään ennusteesta.

Valtaosa (3/4) vuokrauksesta kohdistuu rakentamiseen (talojen uudis- ja korjaus- sekä infrarakentamiseen). Loppuosa on vuokrausta muun muassa teollisuudelle, palveluiden tuottajille, julkishallinnolle ja yksityishenkilöille huolto-, asennus- ym. töihin.

Uudistalonrakentamisen konevuokraus kasvaa tänä vuonna 14 prosenttia. Kasvun painopisteet ovat toimisto-, varasto- ja julkisissa rakennushankkeissa sekä asuinkerrostaloissa. Asuinrakentamisessa vuokrakoneiden käytön kasvu on 20 prosenttia tänä vuonna. Ensi vuonna taso säilyy, vaikka kerrostaloaloitusten ennakoidaan laskevan. Toimitilapuolen vuokrakonekäyttö kasvaa tänä vuonna 12 prosenttia ja ensi vuonna edelleen 10 prosenttia. Kovinta kasvu on liikerakentamisessa. Toimitilarakentaminen on asuntorakentamista konevaltaisempaa, mikä näkyy suurella painoarvolla (lähes 60 prosenttia) uudisrakentamisen konevuokrauksessa.

Korjausrakentamisen konevuokrauksen kasvu jatkuu. Konekäytön kasvua nopeuttaa ihmistyön korvautuminen konetyöllä, laatuvaatimuksista ja työoloista johtuva lisääntyvä koneiden käyttö sekä vuokrakoneiden käytön yleistyminen. Korjausrakentamisessa vuokraustoiminta kasvaa 3–4 prosenttia sekä tänä että ensi vuonna.

Rakennuskonevuokraus muille toimialoille kasvaa. Teollisuuden selvästi piristynyt tilanne lisää kunnossapitotöitä ja vuokrakoneiden käyttöä. Lisäksi palvelualat ovat lisänneet vuokrakoneiden käyttöä.

Sääsuojauksen määrä on kasvanut rakentamisessa selvästi. Telineiden ja suojauskaluston vuokrauksessa kasvu jatkuu muita koneryhmiä suurempana.

Ensi vuonna rakennuskoneiden vuokrauskysyntä kasvaa 5 prosenttia. Rakentamisen parantuneiden näkymien myötä ennustetta on nostettu keväästä.

Rakennuskoneiden tuonnin volyymi kasvoi vahvasti viime vuonna, noin 15 prosenttia. Tämän vuoden näkymä on lievästi positiivinen, mutta suurin investointikasvu on ohitettu. Tuonnin arvioidaan kasvavan tänä ja ensi vuonna 0–5 prosenttia.

Takaisin tiedotteisiin