Blogi tarkastelee Suomen tämän hetkistä asuntorakentamisen määrää kansainvälisessä valossa

Asuntoja, erityisesti kerrostaloja rakennetaan nyt ennätysvauhdilla paitsi Suomessa ja pohjoismaissa, myös joissakin muissa Euroopan maissa. Sopiva mittari kansainväliseen vertailuun on uusien asuntojen määrä per 1000 asukasta vuodessa. Kun asuntojen tarve pidemmällä aikavälillä, ns. normaalitaso Suomessa, on tasolla 30 000 asuntoa vuodessa, tarkoittaa se n. 5,5 kappaletta per 1000 asukasta, joista kerros- ja rivitalotaloasuntoja n. 4 kpl/1000 asukasta. Tänä vuonna uusia asuntoja aloitetaan kaikkiaan yli 40 000 kpl ja kerros- ja rivitaloasuntoja noin 35 000 kpl, mikä tarkoittaa kaikkiaan 7,6 asuntoa, joista kerros- ja rivitalotaloasuntoja 6,5 kpl per 1000 asukasta. Asuntorakentaminen on näin ollen lähes 1,4 -kertaista, kerros- ja rivitalorakentaminen 1,6 ja pelkkä kerrostalorakentaminen 2,1 kertaista normaaliin verrattuna.

Pohjoismaissa asuntorakentaminen on hyvin korkealla myös Ruotsissa ja Norjassa. Tanskassa asuntorakentaminen kasvaa pitkään jatkuneelta matalalta tasolta, mutta huippuluvuissa ei olla. Äskeisillä mittareilla Ruotsin tämän hetkiset huippulukemat ovat koko asuntorakentamisessa 7,4 ja kerrostalorakentamisessa 6,9 ja Norjassa 7,2 ja 4,6. Pohjoismaat ovatkin Euroopan kärjessä uusien asuntojen rakentamisaktiivisuudessa. Kaikkia asuntoja koskien seuraavaksi korkeimmat luvut löytyvät Sveitsistä (6,4), Ranskasta (6,2) ja Itävallasta (5,9). Muut maat rakentavat vuosittain alle 5 asuntoa per 1000 asukasta. Koko Euroopan luku on 2,8.

Yksi tärkeä tekijä asuntojen tarpeessa on väkiluvun kasvu. Siinä Suomi on reippaasti perässä Ruotsia, Norjaa ja Tanskaa, mutta kaikki pohjoismaat ovat edellä muuta Eurooppaa. Vuodesta 2000 vuoteen 2016 kasvu Ruotsissa on ollut 53 000 asukasta vuodessa ja sekä Norjassa että Tanskassa 35 000. Suomessa vuosittainen kasvu on ollut 19 000 asukasta. Suomi on kuitenkin jäljessä kaupungistumisessa ja vielä vuokra-asumisen yleisyydessä. Viime mainittu näkyy nyt sijoittajien vahvana roolina uudisasuntomarkkinoilla aiemmin saatujen hyvien tuottojen myötä.

Uusien asuntojen tarpeeksi on määritetty Suomessa em. 30 000 asuntoa/a ja Norjassa 32 500. Norja pienensi juuri tarvettaan 37 000:sta väkiluvun kasvun hidastumisen takia. Ruotsissa lähivuosien tarpeeksi on laskettu 81 000 asuntoa vuodessa ja aloitusmäärä tänä vuonna reilut 70 000 asuntoa. Tilanne on se, että Ruotsi rakentaa alle laskennallisen tarpeen, mutta Suomi ja Norja rakentavat reippaasti sen yli.

Takaisin blogiin