Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on tuoreen barometrikyselyn mukaan erittäin vahva. Vuosi 2021 on neljänneksi parhaan vuoden joukossa 2000-luvulla. Alan suhdanneodotukset ovat myös positiiviset. Ala odottaa liikevaihtonsa ja henkilöstömääränsä kasvavan myös ensi vuonna. Yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi ongelma-alueekseen työvoiman puutteen. Eniten siitä kärsii suunnitteluala, mutta myös rakentamisessa sekä rakennustuote- ja kiinteistöalalla se on suurin toimintakapeikko. Voimakas alan hintojen nousu kuluvana syksynä tuo epävarmuutta ensi vuoden näkymiin. Hankkeet saattavat lykkäytyä.

Suhdannetilanne on kyselyn mukaan varsin hyvä kaikilla toimialoilla. Kaksi kolmesta vastanneista yrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä ja loputkin tyydyttävänä. Paras tilanne on suunnittelussa. Pirkanmaan suunnitteluyritysten koko 2010-luvun jatkunut vahva kasvutrendi jatkuu edelleen. Tilanne on hyvä myös rakennustuote- ja -tarvikekaupassa sekä rakentamisessa. Sekä henkilöstön määrän että liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna 3 prosenttia. Vastaajien odotus hintojen nousulle vuonna 2021 on 5 prosenttia.

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä Pirkanmaalla ovat hyvällä tasolla. Vuodesta 2022 odotetaan tulevan kohtuullisen hyvä vuosi. Valtaosa vastaajista, 69 prosenttia odottaa tilanteen pysyvän ennallaan hyvällä tasolla. Tilanteen parane-mista odottaa 20 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä 11 prosenttia. Yritykset arvioivat liikevaihdon kasvavan myös ensi vuonna 3 %:a, ja työvoimamäärän odotetaan kasvavan peräti 8 %:a (kuva), mikä on toiseksi korkein lukema vuoden 2005 jälkeen. Keskeisin ongelma-alue on edelleen työvoiman saatavuus. Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat kyselyn mukaan rakennus- ja rakennustuoteyrityksissä.

Rakentamisen määrä Pirkanmaalla kasvaa Foreconin mukaan kuluvana vuonna 9 prosenttia ja vähenee ensi vuonna prosentin. Kehitys kuluvana vuonna on selvästi koko maata myönteisempi. Koko maan rakentamiselle ennakoidaan tälle vuodelle 3 ja ensi vuodelle 0…1 prosentin kehitystä. Rakentamisen määrä pysyy korkealla ensi vuonnakin sekä Pirkanmaalla että Suomessa.

Rakentamisen määrän kasvun taustat Pirkanmaalla ovat lähtöisin maakunnan ja sen keskuksen Tampereen panostuksista tulevaisuuteen. Tampere on ollut pitkään maan vetovoimaisin kaupunki. Tampereen väestönkasvu on ollut nopeinta Suomessa tammi-syyskuussa 2021. Tampereen muuttovoitto muista kunnista ja ulkomailta Tampereelle, 2700 asukasta, on yli kaksinkertainen seuraavana olevaan Ouluun verrattuna. Myös Tampereen ympäristökunnat kasvavat. Tärkeä tekijä rakentamisen kysyntään on myös Pirkanmaan elinkeinoelämän nopea kehitys. Pirkanmaalla työllisyys on kääntynyt kasvuun ja työttömien määrä vähentynyt maakunnista eniten. Avoimien työpaikkojen täyttäminen on muuttohalukkuuden takia helpompaa kuin vähemmän muuttohalukkuutta omaavilla seuduilla.

Uusien asuntojen rakentaminen toimii rakentamisen kasvuveturina Pirkanmaalla. Tuotanto kasvaa kuluvana vuonna yli 30 prosenttia. Vuonna 2020 Pirkanmaalla aloitettiin noin 5 000 asunnon rakentaminen ja tänä vuonna asuntoja aloitetaan noin 6 000 kpl (kuva). Määrä on historian korkein. Ensi vuonna Pirkanmaalla enna-koidaan aloitettavan noin 5 000 asuntoa. Tärkeä tekijä asuntorakentamisen kasvus-sa on edelleen jatkuva kiinnostus asuntosijoittamiseen. Monet sijoittajat painotta-vat toimintansa vain suurimpiin kasvukeskuksiin ja Tampere on niiden joukossa. Toimitilarakentaminen kasvaa myös, mutta selvästi hitaammin kuin asunto-rakentaminen. Kasvua on pari prosenttia tänä vuonna ja prosentin ensi vuonna. Infrarakentamisen määrä on Pirkanmaalla korkealla tasolla. Määrä vähe-nee noin prosentin kuluvana vuonna, mutta kääntyy parin prosentin kasvuun ensi vuonna.                                

Rakentamisen kustannusten nopea nousu kevään jälkeen on noussut uhkaamaan rakentamisen kasvua. Rakennuskustannusindeksi oli syyskuussa peräti 9,3 % vuodentakaista ylempänä – työkustannukset +6,1 % ja tarvikehinnat +13,2 %. Yleinen inflaatio on tällä hetkellä 2,5 %. Rakentamisen hintojen nousu on levinnyt sahatavarasta ja teräksestä muihinkin materiaaleihin ja alkanut näkyä nousevina tarjoushintoina. Kustannusnousun takana ovat tuotannolliset ongelmat, kasvanut kysyntä ja viime aikoina myös logistiset ongelmat. Maarakennusalan kustannusindeksi oli syyskuussa 8,9 prosenttia vuodentakaista ylempänä.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2021 ja siihen vastasi vajaa 40 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta. Rakennusbarometri on ladattavissa Forecon Oy:n internetsivuilta.

 Forecon Oy on tamperelainen, riippumaton rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden analysointi-, ennakointi- ja tutkimusyritys.

Pirkanmaan asuntoaloitukset sekä rakennus- ja kiinteistöalan yritysten odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä.
Lähde: Tilastokeskus ja Pirkanmaan rakennusbarometri, syksy 2021, Forecon Oy
Lisätietoja:

Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
[email protected]

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin