Pirkanmaan kehitys on ollut poikkeuksellisen myönteistä viime vuosina.

Myönteinen kehitys on näkynyt väestön, yritysten liikevaihdon sekä työpaikkojen määrän kasvuna ja työttömyyden vähenemisenä. Rakentamisen määrä Pirkanmaalla on kasvanut koko maata nopeammin vuodesta 2015 lukien ja ollut vauhdittamassa talouden ja työllisyyden kehitystä. Väestön kasvu, hyvät näkymät elinkeinoelämässä ja työllisyydessä sekä suuret alkavat hankkeet merkitsevät sitä, että rakentamisen määrän kasvu kiihtyy Pirkanmaalla ensi vuonna, vaikka koko maan tasolla rakentamisen ennakoidaan pysähtyvän ja vähenevän hieman.

Lataa koko Pirkanmaan rakennusbarometri ilmaiseksi tämän linkin kautta!

Kerrostaloasuntojen rakentaminen on toiminut viime vuodet rakentamisen kasvuveturina Pirkanmaallakin. Keskeinen tekijä asuntorakentamisen kasvussa on lisääntynyt kiinnostus asuntosijoittamiseen. Sijoitusasuntojen kauppa on käynyt hyvin. Pirkanmaan väestönkasvun painottuminen Tampereelle näkyy myös uusien asuntojen kysynnässä. Kuluttajakaupassa tärkeä ostajaryhmä on seniorikansalaiset. Kerrostaloaloitusten kasvu on ollut hyvin voimakasta kuluvana vuonna ja uusia asuntoja valmistuu markkinoille runsaasti kuluvana ja kahtena seuraavanakin vuonna. Sijoittajien mielenkiinnon hiipuminen ja uusien asuntojen tarjonnan voimakas kasvu sekä nykyinen todella korkea aloitusmäärä merkitsevät asunto- aloitusten selvää vähenemistä ensi vuonna Pirkanmaallakin.
Uusien asuntojen aloitukset kasvavat tänä vuonna Tampereella, mutta eivät juuri seutukunnissa. Pientalorakentamisen määrä on matala, mutta talouden kasvu ja kuluttajien luottamuksen kasvu ovat lisänneet hieman pientalorakentamista. Ensi vuonna Pirkanmaalla aloitetaan noin 3 700 uuden asunnon rakentaminen.

Toimitilarakentamisen määrä vähenee Pirkanmaalla kuluvana vuonna yli 10 prosenttia, mutta siirtyy ensi vuonna rakentamisen kasvuveturiksi. Kasvua on n. 20 prosenttia. Kasvua on kaikissa toimitilarakentamisen ryhmissä; toimisto- liike-, julkisissa sekä teollisuus- ja varastorakennuksissa. Suuret päättyneet hankkeet ja uusien alkaminen tuo voimakasta syklisyyttä toimitilarakentamiseen.

Korjausrakentaminen on aktiivista Pirkanmaalla, mutta määrän ei ennakoida juuri kasvavan kuluvana vuonna. Taustalla on rakentamisen kapasiteetin oleminen täyskäytössä voimakkaan uudisrakentamisen takia. Ensi vuodelle odotetaan taas pirteämpää kasvua. Kerrostaloja rakennettiin poikkeuksellisen runsaasti 1970-luvulla ja nyt talot ovat tulleet peruskorjausikään. Tampereella aktivoidaan myös kerrostalojen lisä- ja täydennysrakentamista mm. Tammelan ja Amurin alueilla. Pientalojen korjaaminen on ollut vaisua, mutta sen ennakoidaan virkistyvän ensi vuonna.

Infrarakentamisen määrä on Pirkanmaalla korkealla ja kasvaa edelleen vahvasti tänä ja ensi vuonna. Rakenteilla ja alkamassa on poikkeuksellisen paljon suuria hankkeita, mm. raitiotie, Kansiareena, Sulkavuoren puhdistamo sekä siihen liittyvät kunnallistekniikkatyöt. Infrainvestoinnit kasvavat vuosina 2018 ja 2019 noin 4 %/a.

Suhdannetilanne Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yrityksissä oli lokakuussa 2018 erinomainen kaikilla toimialoilla (kuva alla). Yksikään yritys ei kuvannut tilannettaan heikoksi saati erittäin heikoksi. Suhdannetilanne on vahvistunut edelleen viime vuodesta. Suhdannetilanne on paras sitten vuoden 2006. Alan työvoimamäärän kasvu ei kuluvana vuonna kuitenkaan yltänyt vuosi sitten ennakoidulle (kasvua 4 %) tasolle, vaan toteuma oli +2 %.  Yritykset ennakoivat liikevaihtonsa kasvavan tänä vuonna 7 %. Kasvu on toteutumassa ennakoidun mukaisena eli samana kuin yritykset ennakoivat viime vuoden kyselyssä.

Suhdanneodotukset alan yrityksissä ovat kyselyn mukaan kääntyneet laskusuuntaan. Vain rakentamisessa suhdannetilanteen odotetaan pysyvän ennallaan. Yleisesti tilanteen heikkenemistä ennakoi noin neljännes yrityksistä. Paranemista ennakoi vajaa 10 prosenttia yrityksistä. Valtaosin vastaajat ennakoivat suhdannetilanteen pysyvän ennallaan. Matalammista suhdanneodotuksista huolimatta yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvavan ensi vuonna kuluvan vuoden vauhtia (+7 %). Yritykset arvioivat työvoimamääränsä kasvavan 9 prosenttia vuonna 2019. Kasvu saattaa jäädä toteutumatta rekrytointivaikeuksien takia. Keskeiseksi ongelma-alueekseen kyselyyn vastanneet yritykset kokivat työvoiman saatavuuden. Työvoimapulasta kärsivät eniten suunnittelutoimistot (80% vastanneista), sen jälkeen rakennustuoteteollisuus (yli 60 %) ja rakennusyritykset (vajaa 40 %).

Lisätietoja:
Markku Riihimäki 
johtava asiantuntija, toimitusjohtaja 
040 704 1187 
[email protected]

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
0400 476 249
[email protected]

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2018. Siihen vastasi 42 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta. Rakennusbarometri on ladattavissa Forecon Oy:n internetsivuilta

Takaisin tiedotteisiin