Pirkanmaan rakennus- ja kiinteistöalan yritysten suhdannetilanne on tuoreen barometrikyselyn mukaan melko hyvä, mutta tilanne on muuttumassa. Lähes 60 prosenttia Pirkanmaan rakennusbarometriin vastanneista yrityksistä odottaa heikkenemistä ensi vuonna. Romahdusta rakentamiseen ei kuitenkaan ole nähtävissä. Tampereen ja Pirkanmaan rakentamisen lähtökohdat lähivuosille ovat hyvät. Tuoreen Alueelliset kehitysnäkymät (Työ- ja elinkeinoministeriö) raportin mukaan elinkeinoelämän tilanne Pirkanmaalla on jatkanut positiivista kehitystä tämän vuoden aikana. Tärkeitä tekijöitä ovat myös väestönkasvun jatkuminen sekä Tampereella että kehyskunnissa sekä Tampereen houkuttavuus Suomen vetovoimaisimpana kaupunkina.

Rakennus- ja kiinteistöalan yritykset odottavat liikevaihdon kasvavan 3 prosenttia tänä vuonna, mutta ensi vuonna liikevaihdon ennakoidaan vähenevän hieman (-1 %). Yritykset nostivat suurimmaksi yhteiseksi ongelma-alueekseen korkean kustannustason sekä kysynnän puutteen. Korkeasta kustannustasosta kärsivät eniten rakennus- sekä rakennustuoteala. Työllisyysnäkymät ovat rakentamisessa edelleen melko hyvät.

Suhdannetilanne tällä hetkellä on kyselyn mukaan tyydyttävä…hyvä kaikilla rakennus- ja kiinteistöalan toimialoilla. Lähes kolmannes vastanneista yrityksistä kokee tilanteen hyvänä tai erittäin hyvänä, puolet tyydyttävänä ja heikkona vajaa viidennes. Paras tilanne on kiinteistöalalla ja suunnittelussa. Tilanne on heikoin rakentamisessa, jossa tilanne nähtiin tyydyttävänä (2/3) tai heikkona (1/3). Kokonaisuutena henkilöstön määrän odotetaan vähenevän tänä vuonna (-1 %).

Suhdanneodotukset rakennusalan yrityksissä Pirkanmaalla ovat kääntyneet oleellisesti viimevuotisesta. Vuodesta 2023 odotetaan tulevan selvästi nykyistä heikompi vuosi, mutta romahdusta ei odoteta. Valtaosa vastaajista, 60 prosenttia odottaa tilanteen heikkenevän. Tilanteen paranemista odottaa 15 prosenttia vastaajista ja ennallaan pysymistä 25 prosenttia. Keskeisin ongelma-alue on muuttunut viimevuotisesta työvoiman saatavuudesta korkeaan kustannustasoon ja kysynnän vähäisyyteen. Vain suunnittelualalla kustannustasoa ei pidetä ongelmana. Hintakilpailu on toiseksi suurin ongelma-alue.  Parhaat näkymät ensi vuodelle ovat kyselyn mukaan rakennusyrityksissä.

Rakentamisen määrä Pirkanmaalla vähenee Foreconin mukaan kuluvana vuonna 1 prosentin ja ensi vuonna 9 prosenttia. Kehitys on koko maata heikompi. Rakentaminen on ollut monella sektorilla hyvin vilkasta viime vuosina Tampereella, mikä näkyy nyt suurempana laskuna. Koko maan rakentamiselle ennakoidaan tälle vuodelle +3 prosentin ja ensi vuodelle -4 prosentin kehitystä.

Rakentamisen taustalla Pirkanmaalla ovat maakunnan ja sen keskuksen Tampereen panostukset tulevaisuuteen. Tampere on ollut pitkään maan vetovoimaisin kaupunki. Tampereen väestönkasvu on ollut tammi-syyskuussa 2022 kolmanneksi nopeinta Suomessa, Espoon ja Helsingin jälkeen. Tampereen muuttovoitto muista kunnista ja ulkomailta Tampereelle, 3 600 asukasta, oli toiseksi nopeinta Espoon jälkeen ja suurempi kuin Helsingissä. Myös Tampereen ympäristökunnat kasvavat. Tärkeä tekijä rakentamisen kysyntään on myös Pirkanmaan elinkeinoelämän nopea kehitys ja investoinnit. Pirkanmaalla työllisyys kasvaa ja avoimien työpaikkojen täyttäminen on muuttohalukkuuden takia helpompaa kuin vähemmän muuttohalukkuutta omaavilla seuduilla.

Vuonna 2021 Pirkanmaalla aloitettiin ennätyksellinen noin 7 000 uuden asunnon rakentaminen. Tänä vuonna asuntojen aloitusmäärä laskee 5 500:een, mutta on edelleen historiaan nähden suuri. Ensi vuonna Pirkanmaalla ennakoidaan aloitettavan noin 4 500 asuntoa. Kyse on paluusta nollakorkojen nostamasta rakentamisen korkeasta ajanjaksosta ns. normaaleihin lukemiin.

Toimitilarakentaminen vähenee myös. Aloitusmäärä ei yllä aivan vuoden 2021 tasolle. Liike ja toimistorakentaminen sekä teollisuus- ja varastorakentaminen kasvavat. Julkinen ja muu rakentaminen supistuvat. Infrarakentamisen on Pirkanmaalla vilkasta, mutta volyymi laskee kolme prosenttia sekä 2022 että 2023. Myös korjausrakentaminen on vilkasta juuri tällä hetkellä, mutta ensi vuodelle hankkeita on näköpiirissä tätä vuotta vähemmän.                           

Rakentamisen kustannusten nopea nousu hidastanut rakentamisen kasvua kuluvana vuonna. Rakennuskustannusindeksi oli syyskuussa 2022 peräti 6,2 % vuodentakaista ylempänä, työkustannukset +1,3 % ja tarvikehinnat +10,3 %. Yleinen inflaatio oli lokakuussa 8,3 %. Rakennuskustannusten nousuvauhti on hidastunut kesän jälkeen ja esim. sahatavara on nyt halvempaa kuin vuosi sitten.

Pirkanmaan rakennusbarometrikysely toteutettiin lokakuussa 2022 ja siihen vastasi vajaa 30 kiinteistö- ja rakennusalan yritystä Pirkanmaan alueelta. Rakennusbarometri on ladattavissa Forecon Oy:n internetsivuilta.

 Forecon Oy on tamperelainen, riippumaton rakennus- ja kiinteistömarkkinoiden analysointi-, ennakointi- ja tutkimusyritys.

Pirkanmaan rakentamisen suhdannetilanne sekä rakennus- ja kiinteistöalan yritysten odotukset henkilökunnan määrän kehityksestä.
Lähde: Tilastokeskus ja Pirkanmaan rakennusbarometri, syksy 2022, Forecon Oy
Lisätietoja:

Markku Riihimäki
toimitusjohtaja
Forecon Oy
p. 040 704 1187
[email protected]

Pekka Pajakkala
johtava neuvonantaja
Forecon Oy
p. 0400 476 249
[email protected]

Takaisin tiedotteisiin